http://anymath.ir

انجمن دبیران ریاضیات

آموزش مجازی ریاضیات مدارس و دانشگاه های کشور

خواندن اعداد بزرگ

نوشته شده توسط: Meysam Zarei در ۲۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۴۹
دسته بندی:  ریاضیات مدرسه» ریاضی ابتدایی

 

 آیا عدد زیر را می توانید بخوانید؟

135768900356789336245234765890126783000


مطمئنا خواندن عدد بزرگی مثل عدد فوق خیلی سخت و دشوار است. در این پست روش خواندن اعداد بزرگ را توضیح می دهم. برای این منظور باید نامگذاری های زیر را یاد بگیرید:

هزار  ( (thousand  = 103

میلیون (  (million = 106

میلیارد  ( (milliard= 109

بیلیون  (  (billion = 1012

تریلیون (  (trillion = 1015

کوادریلیون ((quadrillion = 1018

کوئینتیلیون ((quintillion= 1021

سیکستیلیون (sixtillion) = 1024

سپتیلیون (septillion) = 1027

اکتیلیون ((octillion = 1030

نونیلیون ((nonillion = 1033

دسیلیون ((decillion = 1036


حال برای خواندن عدد فوق ابتدا از سمت راست سه رقم سه رقم جدا می کنیم و به صورت زیر می نویسیم:

135,768,900,356,789,336,245,234,765,890,126,783,000

=135x1036 +768x1033+900x1030+356x1027+789x1024+336x1021
+245
x1018+234x1015+765x1012+890x109+126x106+783x103

سپس می خوانیم :

135 دسیلیون و 768 نونیلیون و 900 اکتیلیون و 356  سپتیلیون و 789 سیکستیلیون و 336 کوئینتیلیون و 245 کوادریلیون و 234 تریلیون و 765 بیلیون و 890 میلیارد و 126 میلیون و  783 هزار

 

چون بینهایت عدد وجود دارد بنابراین عملا نمی توان آنها را نامگذاری نمود و فقط تعداد محدودی را می توانیم بخوانیم

محض احتیاط روش خواندن اعداد 39 رقم تا 99 رقم رو هم می نویسم بعید نیست که با آن مواجه بشویم:

 

 

دسیلیون ( (decillion = 1036

آن دسیلیون ( (Undecillion = 1039

دو دسیلیون (  (Dodecillion = 1042 

تری دسیلیون ( 
Tredecillion = 1045 )

کواتر دسیلیون (  
(Quattordecillion) = 1048

کوئین دسیلیون ( 
Quindecillion = 1051

سیکس دسیلیون ( 
(Sixdecillion = 1054

سپتن دسیلیون ( 
(Septendecillion = 1057 

اکتو دسیلیون ( 
Octodecillion = 1060

نووم دسیلیون ( 
Novemdecillion = 1063

ویجینتیلیون ( 
Vigintillion = 1069

آن ویجینتیلیون ( 
Unviigintillion = 1072

دو ویجینتیلیون ( 
Doviigintillion = 1075

تری ویجینتیلیون ( 
Treviigintillion = 1078

کواتر ویجینتیلیون ( 
Quattorviigintillion = 1081

کوئین ویجینتیلیون ( 
Quinviigintillion = 1084

سیکس ویجینتیلیون ( 
(Sixviigintillion = 1087 

سپتن ویجینتیلیون ( 
Septenviigintillion = 1090

اکتو ویجینتیلیون ( 
Octoviigintillion = 1093

اکنون می توانید یک عدد 99 رقمی را بخوانید و از خواندن خودتان لذت ببرید...

 

 منبع: دنیای ریاضی


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

نوشتن دیدگاه