http://anymath.ir

انجمن دبیران ریاضیات

آموزش مجازی ریاضیات مدارس و دانشگاه های کشور

استفاده از تکنولوژی در آموزش ریاضیات

نوشته شده توسط: Meysam Zarei در ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۰۰
دسته بندی:  آموزش مجازی» آموزش دانشگاهی

 

استفاده از تکنولوژی در آموزش ریاضیات

توجه: شما برای مشاهده لینک های این قسمت لازم است ابتدا نرم افزارjava را روی سیستم تان نصب کنید. برای این منظورابتدا با کلیک روی اینجا آن را دانلود کرده و سپس آن را نصب کنید.

نکته مهم: پس از ورود به قسمت های زیر،  توسط کلیدهای موجود وضعیت مورد نظرتان را  برای آموزش انتخاب کنید و سپس توسط دستگیره ها و کلیدهای + و - شکل را حرکت دهید.

هندسه

- اثبات شهودی قانون مجموع سه زاویه داخلی مثلث

- محاسبه پویا و شهودی مجموع  زوایای خارجی چندضلعی ها

- خلق چندضلعی ها توسط حرکت پویا روی شبکه های مربعی

- اثبات شهودی قانون فیثاغورس در مثلث قائم الزاویه(1)

- اثبات شهودی قانون فیثاغورس در مثلث قائم الزاویه(2)

- اثبات شهودی قانون فیثاغورس در مثلث قائم الزاویه(3)

- اثبات شهودی قانون فیثاغورس در مثلث قائم الزاویه(4)

- اثبات شهودی قانون فیثاغورس در مثلث قائم الزاویه(5)

- اثبات شهودی قانون فیثاغورس در مثلث قائم الزاویه(6)

- اثبات شهودی قوانین مربوط به خطوط موازی و مورب

نمایش شهودی چندضلعی های منتظم محاط در دایره

نمایش شهودی مرکز دوایر محاطی در انواع مثلث

- بررسی سه حالت تساوی دو مثلث توسط انطباق

 

مثلثات

- آموزش دقیق نسبت های مثلثاتی توسط دایره مثلثاتی

آموزش  رسم سینوس روی دایره مثلثاتی

آموزش  رسم کسینوس روی دایره مثلثاتی

آموزش  رسم تانژانت روی دایره مثلثاتی

آموزش ارتباط منحنی تابع سینوس با دایره مثلثاتی

آموزش ارتباط منحنی تابع کسینوس با دایره مثلثاتی

آموزش ارتباط منحنی تابع تانژانت با دایره مثلثاتی

آموزش پویای  روش محاسبه سینوس یک زاویه معلوم (sin t = a)

آموزش پویای  روش محاسبه کسینوس یک زاویه معلوم (cos t = a)

 

هندسه تحلیلی

- آموزش پویای  تقاطع شکل مخروطی با صفحه(دایره)

- آموزش پویای جحم یک جسم صلب (دایره)


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

نوشتن دیدگاه