http://anymath.ir

انجمن دبیران ریاضیات

آموزش مجازی ریاضیات مدارس و دانشگاه های کشور

مجموعه راه حل های مسائل ریاضی(پایه پنجم و ششم)

نوشته شده توسط: Meysam Zarei در ۰۳ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۲
دسته بندی:  ریاضیات مدرسه» ریاضی ابتدایی

 

images2

1-برای پیدا کردن  مجموع زوایای داخلی یک چند ضلعی از روش زیر استفاده می کنیم:

۱۸۰×(۲-تعداد اضلاع)

مثال:مجموع زاویه های شکل مقابل چند درجه است؟

جواب: ۱۰۸۰=۱۸۰×(۲-۸)

...

 

 

۲-برای پیدا کردن تعداد زاویه های یک شکل از روش زیر استفاده می کنیم:

تعداد زاویه= ۲÷(تعداد خط×تعداد فاصله)

مثال: در شکل مقابل چند زاویه وجود دارد؟

۳=۲÷(۳×۲)

۳-تعداد پاره خط موجود در یک شکل:

۲÷ (تعداد فاصله×تعداد نقطه)

مثال:در شکل مقابل چند پاره خط وجود دارد؟۶=۲÷(۴×۳)

۴-تعداد قطرهای یک چند ضلعی را چگونه به دست آوریم؟

تعداد قطر=    ۲ ÷(تعداد اضلاع×(۳-تعداد اضلاع)

سوال:شکل زیر چند  قطر دارد؟

۹=۲÷۶×(۳-۶)   جواب

۵-برای جمع بستن اعداد متوالی از روش زیر استفاده می کنیم

۲÷تعداد اعداد×(عدد آخر+عدد اول)

مثال: اگر تمام اعداد از ۱ تا ۲۰ را جمع کنیم ، حاصل جمع را حساب کنید.

جواب:  ۲۱۰=۲÷ ۲۰×(۲۰+۱)

۶-برای به دست آوردن تعداد اعداد متولی(پشت سر هم)  راه حل زیر مناسب است.

۱+فاصله÷(عدد اول – عدد آخر)

مثال: از عدد ۱۰ تا ۲۰ چند عدد به کار رفته است؟

۱۱=۱+۱÷(۱۰-۲۰)    جواب

۷-برای شماره گذاری صفحات کتاب از روش زیر استفاده می شود:

برای اعداد یک رقمی:  ۱-۱×(۱+صفحه)

برای اعداد دو رقمی:  ۱۱-۲×(۱+صفحه)

برای اعداد سه رقمی:  ۱۱۱-۳×(۱+صفحه)

مثال: کتابی ۱۶۰ صفحه دارد. برای شماره گذاری این کتاب چند رقم به کار رفته است؟

جواب: ۳۷۲=۱۱۱-۳×(۱+۱۶۰)

۸-برای محاسبه ی زمان کار انجام شده ، از فرمول زیر استفاده می کنیم:

زمان کار انجام شده=مجموع کار÷ حاصل ضرب کار

مثال: علی کاری را ۶ روز و حسین همان کار را در ۴ روز انجام می دهد. اگر این دو باهم کار کنند، این کار را چند روزه انجام می دهند؟

جواب:  =(۴+۶)÷(۴×۶)

۹-اگر ساعتی در هر شبانه روز چند دقیقه جلو یا عقب کار کند،برای محاسبه ی این که پس از چه مدتی وقت درست را نشان می دهد ، از فرمول زیر استفاده می کنیم:

مقدار دقیقه ی عقب مانده یا جلو افتاده÷۶۰×۱۲=زمان درست

مثال: ساعتی در هر شبانه روز ۵ دقیقه جلو می افتد، این ساعت پس از چند شبانه روز وقت درست را نشان می دهد؟

جواب: ۱۴۴=۵÷۶۰×۱۲

۱۰-برای محاسبه ی زاویه ی بین دو عقربه ی ساعت از این روش استفاده می کنیم

زاویه ی بین دو عقربه=(ساعت×۳۰)-(دقیقه×۵/۵)

جواب:۴۵=(۴×۳۰)-(۳۰×۵/۵)  


نظرات کاربران:

   محسن در ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ - ۰۹:۳۱:۳۳
سلام بسیار عالی بود اگه می شود فرمولهای بیشتری بگذارید

   امیرحسین ندافی در ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ - ۱۷:۴۹:۲۹
اگه میشه فرمول شیر تخلیه را هم بگذارید


نوشتن دیدگاه