پرداخت توسط کلیه کارت های شبکه شتاب
مبلغ : ریال
نام پرداخت کننده :   *
ایمیل :   *
شماره موبایل :   *
توضیحات :   *

نام دروازه پرداخت : پیکور

نام پذیرنده : آرش حیدری

شماره حساب :

شماره کارت :

ایمیل : admin@picor.ir

آدرس وب سایت : www.picor.ir