انجمن ریاضیدانان جوان ایران Iranian Association of Young Mathematicians
آموزش مجازی ریاضیات مدارس و دانشگاه های کشور Learning mathematics in schools and universities

:: پیامبر اکرم (ص) فرمودند : طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است، خداوند جویندگان دانش را دوست دارد. : The Holy Prophet (SAW) said: Seeking knowledge is obligatory upon every Muslim, Allah loves a good. :: امام علی (ع) فرمودند : زکات دانش، آموزش به کسانى که شایسته آن اند و کوشش در عمل به آن است. : Imam Ali (AS) said: Zakat knowledge, education to those who deserve it, and try to practice it. ::; :;

تبلیغات RIAZIDANAN
***قطعه شعر ادبی*** Literary poem *** ***

مناسبت ها Events

  لطفا کمی صبر کنید... Please wait ...
   

  خبرنامه انجمن ریاضیدانان جوان ایران Young Mathematicians Society Newsletter Forums

  Enter your email address: Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner Delivered by FeedBurner

  بازدید کننده عزیز , شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید. Dear visitor, you have not yet joined the site.
  پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید. I would recommend this site to register or login.
  ورود به سایت Login

  This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

  آخرین ارسال های انجمن Recent Forum Posts

  عنوان Title پاسخ Reply بازدید Visit توسط By
  [Forum_Posts_Code_Ajax] [Forum_Posts_Code_Ajax]
  [Forum_Posts_Page] [Forum_Posts_Page]
  هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد . No new posts Forum is absent.

  بیست و سومین سمینار جبر ایران Twenty-three Iranian Algebra Seminar

  Twenty-three Iranian Algebra Seminar

  بیست و سومین سمینار جبر ایران 29 و 30 آبانماه 1392 در دانشگاه خوانسار برگزار خواهد شد. 29 and 30 November 1392 Twenty-third Iranian Algebra Seminar will be held at the University Khansar.

  بی‌نهایت (ریاضی) Infinity (mathematics)

  Infinity (mathematics)

  نماد بینهایت در حالت های مختلف Infinity Symbol in different modes

  بینهایت مفهومی است که در رشته‌های مختلف ریاضیات (با تعبیرات مختلف) به‌کار می‌رود و معمولاً به معنای «فراتر از هر مقدار» است. Infinity is a concept in mathematics disciplines (with different interpretations), and usually used to mean "beyond any amount" is. معمولاً نشانه بینهایت در ریاضیات ∞ است. ∞ infinity sign is always in math.

  تابع محدب Convex function

  Convex function  تابع محدب بر یک بازه: Convex function on an interval:

  اگر تابع پیوسته If a continuous function f دارای این خاصیت باشد که در فاصلهٔ هر دو نقطه، نمودار تابع زیر وتر بین دو نقطه باشد، گوییم Has the property that the distance between any two points is the graph of the chord between two points, say f یک تابع محدب است یا تحدب A function is convex or convex f به سمت پایین است. Is downward. توابع Functions f (x) = x ^ 2 و تابع نمایی And the exponential function f (x) = e ^ x دو مثال آشنا از توابع محدب هستند. Two examples of convex functions are introduced. بسیاری از نابرابری‌های متداول در آنالیز ریاضی ریشه در تحدب دارند. Convexity inequalities are most commonly rooted in mathematical analysis. نابرابری‌های ینسن، هولدر، مینکوفسکی چند نمونه از این نابرابری‌ها هستند. C. Jensen inequality, Holder, Minkowski are some examples of the disparities.

  تعریف: Definition:

  فرض کنیم Assume that - \ Infty \ le a <b \ le + \ infty ، تابع Function f: (a, b) \ to \ mathbb R را محدب گوییم در صورتی که به ازای هر دو عدد Called convex if each of the two x_1, x_2 \ in (a, b) و هر And t که That 0 \ le t \ le1 ، داشته باشیم: , We have:

  f (tx_1 + (1-t) x_2) \ leq t f (x_1) + (1-t) f (x_2)

  اگر در تعریف بالا تساوی را برداریم آنگاه If we take the definition of equality f را اکیداً محدب می‌نامیم. It is called strictly convex.

  منبع: از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد Source: Wikipedia, the free encyclopedia

  کشف راه حلی ساده برای معمای ریاضی لیب بعداز۴۱سال Lieb found a simple solution to a mathematical puzzle after 41 years

  Lieb found a simple solution to a mathematical puzzle after 41 years

  دانشمندان ریاضی ایران بعد از ۴۱ سال ، کوتاهترین راه حل معمای جهانی لیب را پیدا کردند. Iran mathematical scientists after 41 years, the shortest way to solve global Lieb found.
  پروفسور لیب استاد برجسته ریاضی فیزیک جهان در سال ۱۹۷۲ ، قضیه کانتیویتی را مطرح و آن را در مجله Advances in Mathematics به چاپ رساند . Labels Professor Distinguished Professor of Mathematical Physics World in 1972, it raised its Kantyvyty published in the journal Advances in Mathematics.

  از آن سال تاکنون برخی استادان ریاضی جهان توانستند راه حل این قضیه را پیدا کنند ولی گروه ریاضیات ایران پس از ۴۱ سال توانست کوتاه ترین راه حل این معمای ریاضی را کشف کند و با تائید استادان ریاضی جهان آن را در همان مجله به چاپ برساند. Some math teachers in the world could ever find a solution to this issue, but Iran after 41 years in the Department of Mathematics of the shortest way with the confirmation of the mystery of mathematics teachers found it in the mathematical world could published in the magazine.

  سرپرستی گروه تحقیقات ریاضی بر عهده دانشگاه سمنان بود . Mathematical research team led by the University of Semnan.

  رئیس دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه سرپرست این گروه تحقیقاتی گفت: اعضای گروه حل این مساله ، دکتر مجید اسحاقی از دانشگاه سمنان ، دکتر اسماعیل نیکوفر از دانشگاه پیام نور تهران و دکتر علی عبادیان از دانشگاه ارومیه همکاری کردند. Semnan university president as head of the research team, said team members to resolve this issue, doctor Majid Ishaq Semnan, Tehran PNU doctor and doctor of Ali Ismail Nykvfr Ebadian of Urmia University worked.

  دکتر مجید اسحاقی ، سرپرست گروه محققان نیز گفت : قضیه کانتیویتی لیب اولین معمای ریاضی در زمینه توابع محدب است که مهمترین توابع در آنالیز کاربردی است و در مکانیک کوآنتوم ، صنایع نظامی ، غذایی کاربرد دارد . Doctor Majid Ishaq, head of the team said it first Kantyvyty Labels mathematical puzzle in which most functions are convex functions and functional analysis, quantum mechanics, the military-industrial food applications.

  وی افزود : این راه حل به تائید انجمن ریاضی آمریکا نیز رسیده است . He also has a solution to the approval of the Mathematical Association of America.

  مجله ادونس مت آمریکا که جزء پنج مجله برتر ریاضیات دنیاست مقاله هایی را منتشر می کند که راه حل جدیدی برای مسائل ارائه داده باشد . Matt Advance America is the world of mathematics among the top five journals publish articles that might provide a new solution for the problem.

  در طول تاریخ علمی ریاضی ایران ، این دومین بار است که یافته های علمی دانشمندان کشورمان در Advances in Mathematics چاپ می شود. Iran mathematical science history, this is the second time that our scientific findings to be published in Advances in Mathematics.


  واحد مرکزی خبر News Center

  نمونه فعالیت های تدریس ریاضی متوسطه Typical activities in secondary mathematics teaching

  Typical activities in secondary mathematics teaching

  - -        بنای محله وقتی کف اتاقها را سنگ فرش می کند دچار یک مشکل است او در خیلی از مواقع به ناچار برای تکمیل کار Community building when the floor is carpeted with a lot of hard times forced him to complete the work   مجبور می شود سنگها را نصف و با نسبتی تغییر اندازه دهد ، برای رفع مشکل او چه پیشنهادهایی دارید؟ The stones have to be cut and resized proportionally, to fix the problem, what suggestions do you have?

   

  - -        حدس خود درمورد طول اشیاء را درجدولی مطابق شکل نوشته و با وسایل اندازه گیری ، اندازه حقیقی اشیاء را محاسبه Post your guess about the objects and the measuring instruments as shown in Table, the actual size of the objects computed   و درستون مقدار حقیقی درج کنید ، این دو مقدار را مقایسه و سعی کنید مهارت تخمین زدن خود را افزایش دهید. Forward and insert real values, the two values ​​are compared, and try to increase their estimating skills.

   

  مقدار حدس The conjecture

  مقدار حقیقی The real

   

   

   

   

   

  نگرش دانش آموزان نخبه ریاضی به تحصیلات عالی قبل و بعد از ورود به دانشگاه Attitude of students in elite higher education before entering college math

  Attitude of students in elite higher education before entering college math

  نویسندگان: ابراهیم خادمی ، پارمیس نوائی، پریوش دیوسالار مهاجر Authors: Ebrahim Khadem, stores conformity, Parivash Divsalar immigrant

   

  چکیده : Review:

  موضوع این مقاله در باره نگرش دانش آموزان نخبه ریاضی به تحصیلات عالی قبل و بعد از ورود به دانشگاه و بر اساس آماری که از دانشجویان سال اول رشته های فنی و مهندسی دانشگاه های تهران گرفته شده شکل گرفته است.این دانشجویان به سوالاتی در مورد وضعیت تحصیلی شان در دانشگاه وتفاوت آن با دبیرستان و اینکه آیا رشته تحصیلی انتخابی آنان با روحیاتشان سازگار است؟ The subject of this article about elite attitudes to mathematics graduate students before entering college freshmen according to figures from the fields of Engineering of Tehran University has been formed. To the students at questions about In their studies of its difference with the high school course selection and whether they are consistent with Rvhyatshan? آیا آزمون سراسری سنجش مناسبی برای توانمندی های آنان می باشد؟شیوه ارائه دروس وارزشیابی در دانشگاه چه تاثیری در افت تحصیلی برخی از دانشجویان دارد؟آیا بی انگیزه بودن، مشکلات اقتصادی ، خانوادگی دانشجویان تاثیری درافت تحصیلی، اهداف شغلی و اجتماعی آنان دارد؟ The national tests are assessed for their abilities? Methods courses at the University of evaluating what effect the loss of the school's students? Whether motivate, economic problems, domestic draft impact student academic, career and social goals are? ودر نهایت کدام وزارتخانه ، سازمان یا نهاد اجتماعی می تواند در رفع این مشکل موثرتر باشد؟ And finally, any department, agency, or institution can be effective in solving this problem?

  واژگان کلیدی : استراتژی – افت تحصیلی- استانداردهای جهانی – هماهنگی Key words: Strategy - academic failure - all standards - Harmony

  کتاب آموزش هنر مسئله حل کردن "آنتونی شونفیلد" Art of Problem Solving Book "Anthony Shvnfyld"

  Art of Problem Solving Book "Anthony Shvnfyld"

  مسئله حل کردن در برنامه ی ریاضی Problem solving in mathematics

  مسائل قلب ریاضیات هستند. Heart problems in mathematics.

  هالموس Halmos

  پیشنهاداتی برای مسئله حل کردن Suggestions for problem solving

  روش صحیحی جهت حل مسئله وجودندارد.خیلی باید با شهامت بود تا راعه یا راههایی برای بررسی مسائل پیشنهاد نمود.تعدادراههای خوب ومؤثر برای یاددادن تفکر ریاضی برابر تعبا تعداد معلمین خوب است. There is no accurate way to solve the problem. Too have had the courage to propose issues Rah either way. Tdadrahhay good and efficient to teach mathematical thinking Tba equal number of good teachers. علاوه برل این روشهایی که در یک کلاس به کارگرفته می شود نیز یک مسئله شخصی است.آنچه برای یک معلم کارآیی دارد شاید برای یک معلم دیگر قابل استفاده نباشد ویا برای استفاده از آن باید مورد بازنگری قرار داده شود.پیشنهادات زیر با توجه به این واقعیت ها تنظیم می شوند.این پیشنهادات کارآیی خوبی در کلاسهای مختلف داشته است.خواهش این است که این پیشنهادها رامثل پیشنهادهای یک همکار نزدیک موردبررسی قراردهید.سعی کنید آنهایی را که به نظرتان درست ومناسب می آید،آزمایش کرده سپس آن ها را طوری طراحی نمایید که به راحتی بتوانید با آن ها کار کنید. Additionally, perilla these methods in a class to be used as a personal issue., What works for one teacher may not be used for teachers or for its use should be reviewed. Offers the following with respect to the The facts are set. these proposals has good performance in various classes. ask that this proposal offers a close colleague Ramsl Qrardhyd under study. those that try to make you think is appropriate, then the test is designed You can easily work with it.

  مدل پیشنهادی پولیا برای حل مسئله Pvlya proposed to solve the problem

  Pvlya proposed to solve the problem

  جورج پولیا در سال1945 در کتاب"چگونه مسئله را حل کنیم"توجه تمامی دست اندرکاران آموزش ویادگیری ریاضی را به خاطر چار چوبی که برای حل مسائل ریاضی ارائه داده بود جلب کرد.این مدل یا چارچوب چهار مرحله ای، می تواند برای حل مسائل ریاضی به کار گرفته شود.چهار مرحله ذکر شده عبارتند از: George Pvlya in 1945 in the book "How to solve the problem is to" consider all those involved in the teaching and learning of mathematics for the framework to solve mathematical problems presented were caught.'s Model or the four-step, can solve math problems. be used. mentioned four steps are:

  1-فهمیدن(درک ) مسئله 1 - Understand the (perceived) problem

  2-تهیه طرحی برای حل مسئله 2 - Prepare a plan for solving

  3-به اجرا گذاشتن آن طرح 3 - to implement the plan

  4-بازنگری 4 - Review

  کسانی که مشغول حل مسئله هستند،می توانند مهارت ها و استرادژی های مناسبی را در قالب این چارچوب فرا بگیرند ودانش خود را توسعه دهند.البته باید توجه داشت که تمام اجزای این چارچوب در حال تعامل دائم با هم هستند.به طور مثال ممکن است کسی در مرحله ی سوم متوجه شود که طرحی که تهیه کرده به نتیجه نخواهد رسید.یا موانعی در وصول آن است.در نتیجه دوباره به مرحله اول ودوم بازگشته .با درک جدیدی که از مسئل پیدا می کند ،طرحی نو مریزد و آن را به اجرا می گذارد.باید توجه داشت که در هر یک از مراحل چهارگانه ذکر شده مواردی را ذکر کرده است که به مختصری از آن ها اشاره خواهد شد. Those who are engaged in problem solving can take place within the framework of Astradzhy skills and learn to develop their knowledge. Course, it should be noted that all the components are in constant interaction with each other. Example, may Someone in the third stage of the project that produced the result will not be realized., or barriers to achieving it. during the first and second steps back again. finds a new understanding of the issue, and it's a new Mryzd enforces. should be noted that in each of the four steps listed above are the things that will be mentioned briefly.

  حل تمرینات و فعالیت های فصل اول حسابان به صورت پاورپوینت Chapter solved calculus exercises and activities to PowerPoint

  Chapter solved calculus exercises and activities to PowerPoint

  حل تمرینات و فعالیت های فصل اول کتاب حسابان Solving exercises and activities in the first chapter of calculus

  حل المسایل حسابان

  حل تمرینات و فعالیت های فصل اول کتاب حسابان سال سوم ریاضی را به صورت پاورپوینت: The first chapter of the third year of calculus to solve math exercises and activities into PowerPoint:


  بخش اول : مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی Part I: Whole sentences of arithmetic and geometric sequences

  دانلود: دانلود فایل پاورپوینت حل تمرینات بخش اول حسابان | لینک کمکی Download: Download PowerPoint file solved calculus exercises, Part I | link helper

  حجم فایل: ۱٫۱ مگابایت File Size: 1.1 MB


  بخش دوم : تقسیم چند جمله ای ها و بخش پذیری Part II: polynomial division and divisibility

  بخش سوم : بسط دوجمله ای غیاث الدین جمشید کاشانی Part III: Binomial Expansion Ghiyathoddin Jamshid Kashani

  دانلود: دانلود فایل پاورپوینت حل تمرینات بخش دوم و سوم حسابان | لینک کمکی Download: Download PowerPoint file second and third sections of calculus solving exercises | helpful links

  حجم فایل: ۱٫۵ مگابایت File Size: 1.5 MB


  بخش چهارم : بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچک ترین مضرب مشترک Part IV: The greatest common divisor and least common multiple

  دانلود: دانلود فایل پاورپوینت حل تمرینات بخش چهارم حسابان | لینک کمکی Download: Download PowerPoint file Section Calculus solved exercises | helpful links

  حجم فایل: ۱٫۲ مگابایت File Size: 1.2 MB


  پسورد تمام فایل ها : www.riazisara.ir Password for all files: www.riazisara.ir

  منبع: سایت ریاضی سرا Source: college math sites

  جزوه کامل فصل اول حسابان Calculus Complete First Season Brochure

  Calculus Complete First Season Brochure

  درسنامه جامع و کامل حسابان سوم ریاضی Comprehensive textbook of mathematics Calculus III

  جزوه فصل اول حیابان

  جزوه کامل حسابان سال سوم ریاضی که شامل درسنامه ، تمرینات مختلف و تست های متنوع با حل تشریحی می باشد را در ادامه مطلب دانلود نمایید. All third-year Mathematics including calculus textbook notes, and test a variety of different exercises with detailed solutions are the more you can download.

  این جزوه کامل کاری عالی از استاد پرویز رضایی دبیر ریاضی از استان فارس می باشد؛ که توسط مهندس امین دهقان ارسال شده است. This booklet is full of great work Professor Parviz Rezaei is secretary of the mathematics of the province, which has been submitted by Mr. Amin farmer.

  آموزش برنامه نویسی #C (قسمت اول) Educational programming # C (Part One)

  Educational programming # C (Part One)

  آموزش برنامه نویسی #C (سی شارپ) به روش پروژه محور Educational programming # C (C #) project-based approach

  در این آموزش مطالب مربوط به برنامه نویسی تحت ویندوز ( Windows Application ) مورد بررسی قرار گرفته است . The content of the training program under Windows (Windows Application) has been studied. اصول سی شارپ حتی برای کسانی که تاکنون تجربه برنامه نویسی نداشته اند قابل یادگیری است . Principles of Programming C #, even for those who already have significant experience of learning.
  #C پس از ++C تقریبا جزو کاملترین و آسان ترین زبان های برنامه نویسی است . Post # C + + C programming language has virtually become the most complete and easiest.
  مطالب به روش پروژه محور و به دور از محیط های کد نویسی و با تکیه بر محیط گرافیکی (GUI)بیان شده است به طوری که پس از انجام عملیات نتیجه در قالب یک برنامه کاربردی تحت ویندوز به نمایش گذاشته خواهد شد . All the way from project-based environments, with emphasis on coding and graphical (GUI) is expressed in the form of the operations so that the application of Windows-based will be exhibited in.

  تنها ابزار مورد نیاز برای شروع این آموزش استفاده از برنامه ی Visual Studio 2010 Ultimate است . The only tools needed to begin using this training program is Visual Studio 2010 Ultimate.


  حجم : ۱۱ مگابایت Size: 11 MB